Δικηγόρος & διαζύγιο: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Το διαζύγιο είναι πλέον ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο στην κοινωνία μας. Πολύ συχνά αποτελεί την καλύτερη λύση, όταν ένας γάμος καταλήγει να είναι δυσλειτουργικός και δυσάρεστος για τον έναν ή και για τους δύο συζύγους. Είτε είναι συναινετικό είτε όχι, η επιλογή ενός ικανού και έμπειρου δικηγόρο για διαζύγιο είναι σημαντική. Έτσι, οι διαδικασίες θα κινηθούν πιο γρήγορα και ανώδυνα και για τις 2 πλευρές. Αυτό είναι σημαντικό, όταν το ζευγάρι έχει ανήλικα παιδιά. Παρακάτω θα βρεις τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρεις αν σκέφτεσαι να προχωρήσεις σε αίτηση διαζυγίου. Και έπειτα ο δικηγόρος για διαζύγιο σου αναφέρει τις λεπτομέρειες και την έναρξη της διαδικασίας.

Κλείσε ραντεβού με δικηγόρους

Διαζύγιο με αντιδικία

διαζύγιο στα δικαστήρια

Τι γίνεται στην περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να αποφασίσει από κοινού για την λύση του γάμους; Ή όταν υπάρχουν σημεία όπου δεν υπάρχει κοινή συναίνεση; Τότε η λύση είναι το διαζύγιο με αντιδικία. Οι περιπτώσεις που νομικά ορίζουν ότι ένας γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο με αντιδικία είναι όταν ο γάμος έχει κλονιστεί ή όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ των συζύγων για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Οι λόγοι που μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν κλονίσει έναν γάμο, ποικίλουν. Ωστόσο, είναι προϋπόθεση ένας τουλάχιστον από τους 2 συζύγους να μην είναι πρόθυμος να προσπαθήσει για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Παράλληλα, ο νόμος έχει ορίσει μια σειρά από περιπτώσεις που αποτελούν ισχυρά τεκμήρια κλονισμού ενός γάμου. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν περιστατικά όπως η μοιχεία, η διγαμία ή η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

Επιπλέον, όταν έχει υπάρξει διάστημα τουλάχιστον 2 χρόνων όπου το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση σωματικά και ψυχικά και δεν υπάρχει πλέον επιθυμία να συνεχιστεί ο γάμος, τότε και πάλι μπορεί να γίνει αίτηση διαζυγίου, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα. Δηλαδή, ακόμα και αν το άτομο που θεωρείται υπεύθυνο για τον χωρισμό, μπορεί να κάνει αίτηση διαζυγίου. Αν στο διάστημα των 2 χρόνων υπήρξαν διαστήματα όπου οι δύο σύζυγοι ήταν μαζί σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της σχέσης, και πάλι ισχύει η ίδια λογική.

Γενικά, το διαζύγιο με αντιδικία είναι αρκετά πολύπλοκη υπόθεση. Χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό, κυρίως αν ανάμεσα στο ζευγάρι υπάρχουν και παιδιά.

Διαζύγιο με συναίνεση

δικηγόρος σε διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ο απλούστερος και πιο γρήγορος τρόπος για την λήξη ενός γάμου. Όταν οι δύο σύζυγοι έχουν συμφωνήσει πως θέλουν να τερματίσουν τον γάμο τους, έχοντας συμφωνήσει και στις επιμέρους εκκρεμότητες, η διαδικασία κινείται γρηγορότερα. Έτσι μπορεί να τερματιστεί, χωρίς πολλές και διαδοχικές δικαστικές διαμάχες.

Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου; Οι σύζυγοι έχουν την δυνατότητα να καταλήξουν σε αποφάσεις που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών (εφόσον υπάρχουν). Μερικά είναι η διατροφή τους, οι ημέρες που θα τα βλέπει ο γονέας που δεν θα έχει την επιμέλεια, ή ο διαχωρισμός της κοινής περιουσίας και η μετεγκατάσταση ενός από τους δύο. Όλα αυτά μπορούν να υπογραφούν με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, φτάνοντας σε μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, από 22 Δεκεμβρίου 2017, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου έχει απλουστευθεί ακόμα περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο σύζυγοι, εφόσον έχουν συμφωνήσει σε όλες τις επιμέρους παραμέτρους που αναφέρουμε και πιο πάνω, θα μπορούν να προχωρούν στον τερματισμό του γάμου τους με την υπογραφή του συμβολαιογράφου, παρόν και ο δικηγόρος για διαζύγιο, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Επιμέλεια παιδιών σε διαζύγιο

επιμέλεια σε διαζύγιο

Όταν σε μια διαδικασία μεσολαβούν και ανήλικα παιδιά, τότε οι χειρισμοί πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί και λεπτοί. Έτσι, θα προστατευτεί και η ψυχική τους ισορροπία. Η επιμέλεια των παιδιών είναι δικαίωμα και υποχρέωση και των δύο γονέων. Συνήθως, αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη διαδικασία ενός διαζυγίου.

Οι γονείς σε αυτό το στάδιο, οφείλουν να αφήσουν παράμερα τις όποιες διαφωνίες τους και να καταλήξουν στην καλύτερη απόφαση για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού τους. Συνήθως, η ανάθεση της επιμέλειας γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο. Και αυτό, χωρίς να γίνονται διακρίσεις με βάση την περιουσία, το φύλο και το κοινωνικό στάτους. Σημαντικοί παράμετροι για την τελική απόφαση αποτελούν οι ικανότητες των γονέων να έχουν στην επιμέλειά τους το παιδί. Έπειτα, το επάγγελμά τους, το περιβάλλον στο οποίο θα μένει και θα μεγαλώνει το παιδί καθώς και η πνευματική και κοινωνική τους δράση. Το κύριο μέλημα στη διαδικασία αυτή, είναι το συμφέρον του παιδιού. Ωστόσο, αν το παιδί τυχαίνει να έχει πιο δεμένη σχέση με έναν από τους δύο γονείς, τότε και αυτό θα μετρήσει στην τελική απόφαση.

Εκτός από την επιμέλεια, στο στάδιο αυτό ρυθμίζεται, η επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα. Τέλος ο δικηγόρος για διαζύγιο μαζί με τους γονείς, αποφασίζουν τον καταμερισμό των εξόδων (σπίτι, τροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση κλπ.). Παράλληλα, ο γονιός που λαμβάνει την επιμέλεια, είναι εκείνος που θα παίρνει τις καθημερινές αποφάσεις και θα έχει την εκπροσώπηση του παιδιού. Για τα πιο σοβαρά ζητήματα οι δύο γονείς οφείλουν να συναποφασίζουν.

You may also like