Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Για άλλη μία χρονιά γιορτάζουμε την Ημέρα της Γυναίκας. Υπενθυμίζουμε έτσι πως η ισότητα και η ισονομία είναι το Α και το Ω μιας πολιτισμένης κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις. Για την ιστορία, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, έχει καθιερωθεί επίσημα από το 1910. Ενώ τόσο οι ίδιες οι γυναίκες, όσο και οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες εξελίσσονται εδώ και 118 χρόνια, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι διακρίσεις μεταξύ των φύλων έχουν απαλειφθεί.

Δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω όσον αφορά τους δείκτες για την ισότητα. Οι γυναίκες βρίσκονται ακόμα και σήμερα δέσμιες πατριαρχικών αντιλήψεων που τους στερούν ευκαιρίες στην καθημερινότητά τους, με κορυφαίες όλων, τις επαγγελματικές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Τόσο η Ελληνική κυβέρνηση, όσο και κυβερνήσεις σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, ενθαρρύνουν με ποικίλους τρόπους την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην θεωρία, αλλά και στην πράξη, με σημαντικά προγράμματα ένταξης, ανάπτυξης και επιδότησης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη και ευημερία τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και την παγκόσμιας οικονομίας. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται με προγράμματα και ενέργειες που προσπαθούν να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδιοκτήτριες, οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν αρκετά χαμηλοί. Δυστυχώς, τα ποσοστά των γυναικείων επιχειρήσεων να εξακολουθούν να καταλαμβάνουν χαμηλή θέση. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι οι γυναικείες επιχειρήσεις αποτελούν μόλις το 30% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά την γυναικεία επιχειρηματικότητα;

γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Στην πλειοψηφία τους, είναι κοινωνικοί και βασίζονται σε παλαιωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις. Παρά την κοινωνική πρόοδο, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, εξακολουθεί να την θέλει να βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική – προσωπική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας πάντα για την Ελλάδα, οι παροχές για γυναίκες που γίνονται μητέρες και παράλληλα εργάζονται είναι λίγες έως μηδαμινές. Το θέμα επιδεινώνεται όταν οι γυναίκες αποκτούν παιδί εκτός γάμου. Η βοήθεια που μπορεί να λάβουν εξαρτάται από το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Οι παραπάνω λόγοι απορρέουν αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν την πεποίθηση ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να συνδυάσει οικογενειακή ζωή και επαγγελματική καριέρα αποτελεσματικά. Αυτό δεν ισχύει και για τους άντρες. Παράλληλα, οι ίδιες ή αντίστοιχες προκαταλήψεις οδηγούν συχνά τους εργοδότες να προτιμούν άντρες σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Μάλιστα αμείβοντάς τους με πολύ υψηλότερους μισθούς.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα ως ευκαιρία για αλλαγή

ευκαιρία αλλαγής

Οι κοινωνικοί παράγοντες, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο για τις γυναίκες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα για όσες θέλουν να αλλάξουν το παγιωμένο status quo γύρω από τον τομέα της εργασίας. Πώς; Με το να γίνουν οι ίδιες εργοδότες. Μπορούν να μειώσουν σταδιακά τις άνισες συνθήκες εργασίες, να διεκδικήσουν ακόμα περισσότερο. Και τελικά να επιτύχουν ίση μεταχείριση με τους άνδρες.

Οι ήδη ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, κάνουν πιο εύκολη αυτή την αποστολή. Αυτό σημαίνει πως άνδρες και γυναίκες μπορούν να διεκδικήσουν και να σταθούν σε υψηλόβαθμες θέσεις, διαθέτοντας και αναπτύσσοντας τα ίδια skills.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ελληνικοί ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, ήδη τρέχουν προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για γυναίκες 18 έως 65 ετών. Αυτή είναι μια προσπάθεια να υποστηρίξουν και να παροτρύνουν τις γυναίκες να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αναμένουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η γυναικεία δραστηριότητα μέσα στα επόμενα χρόνια στην αγορά εργασίας, κοιτώντας πάντα προς το καλύτερο.

You may also like