Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνηθίζεται να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης από άποψη κρατικής μέριμνας, ενώ φορολογικά πληττόμαστε ιδιαιτέρως. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε και εμείς οι επιχειρηματίες μια άσπρη μέρα. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Εξοικονομώ για ΜμΕ», ξεκινά μέσα στην άνοιξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα δώσει τη δυνατότητα ενεργειακής ανάπτυξης σε πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάνουν τις ανάλογες ενέργειες, να λάβουν μια επιδότηση για ενεργειακή ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης

Αφού λοιπόν εξοικονομήσατε όσοι προλάβατε στο σπίτι σας, ήρθε η ώρα της επιχείρησής σας. Μετά από το τέλος της υποβολής αιτήσεων για το δημοφιλές πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά στην τελική ευθεία για την έναρξη ενός ανάλογου προγράμματος που -αυτή τη φορά-  σχετίζεται με την ενεργειακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι των ιδιωτικών κατοικιών.

Το πρόγραμμα τιτλοφορείται ως «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των ΜμΕ». Αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), όπως έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ.1001/18).

Διαφημίσου στο 11888 giaola.

Τι προβλέπει το «Εξοικονομώ για ΜμΕ;

πρόγραμμα εξοικονομώ

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για ΜμΕ» κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το πρόγραμμα για ιδιώτες «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ». Οι αιτήσεις του σταμάτησαν προ ολίγων ημερών.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. Η επιδότηση του ενεργειακού προγράμματος ανέρχεται στα 64,5 εκατ. Προβλέπει τη χρηματοδότηση αντίστοιχων παρεμβάσεων του δημοφιλούς προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ».

Ως Επιβλέπουσα Αρχή του νέου προγράμματος είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ.

Τί καλύπτει η χρηματοδότηση και που απευθύνεται;

Τί θα μας καλύψει, λοιπόν, το πρόγραμμα; Η χρηματοδότηση καλύπτει μία σειρά δράσεων αναβάθμισης, που έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά πολύ μικρές,  μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των επαγγελματικών κλάδων της μεταποίησης και βιοτεχνίας, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της ναυτιλίας. Το ύψος της επιδότησης των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ανέλθει στο 50% των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Ποιες είναι οι ενεργειακές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν;

ενεργειακές δράσεις προγράμματος

Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για ΜμΕ» και μπορούν να υλοποιήσουν όσες από τις επιχειρήσεις χρηματοδοτηθούν για την ενεργειακή ανάπτυξή τους είναι οι εξής:

  • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, δηλαδή θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες και συστήματα σκίασης.
  • Ανανέωση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής και διανομή της θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση της ψύξης και της θέρμανσης των χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία, δηλαδή τον εξοπλισμό και τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού και ατμού, τον εξοπλισμό ανάκτησης της  απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.
  • Ενημέρωση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
  • Αναβάθμιση του εξοπλισμού φωτισμού και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
  • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
  • Σύμβουλος Έργου.
  • Λοιπές παρεμβάσεις όπως θα εξειδικευτούν στον οδηγό. Ωστόσο, από τις παρεμβάσεις εξαιρείται ο παραγωγικός εξοπλισμός.

Για κάθε μία από τις παραπάνω ενεργειακές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν βάσει του προγράμματος, θα καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι και επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και όρια επιλέξιμων προϋπολογισμών της κάθε δράσης ξεχωριστά.

Δες πως μπορείς να προβληθείς μέσα από το 11888 giaola!

Πότε θα υλοποιηθεί και πότε θα γίνουν οι αιτήσεις;

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας των εταιρειών θα ξεκινήσει μέσα στην άνοιξη και θα υλοποιηθεί εντός του 2018.

Το συγκεκριμένο ενεργειακό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Τέλος, οι διαδικασίες υπαγωγής στο πρόγραμμα θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής αίτησης αλλά και με την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου δικαιολογητικών. Αυτό σημαίνει πως καθοριστικό ρόλο για την επιλογή των επιχειρήσεων έχει η έγκαιρη προετοιμασία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η σωστή προετοιμασία των δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικά θέματα μπορείτε να επισκεφθείτε το blog του 11888 εδώ και να ενημερωθείτε! Καλή επιτυχία σε όσους προλάβουν και καλές δουλειές!

You may also like